• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • Українською
 • English
Паспортні дії
Опубліковано 16 березня 2022 року о 20:53

Для того щоб подати документи на оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон (біометричного) особі, що досягла 16-тирічного віку у зв’язку із закінченням терміну його дії чи оформленням другого паспорта слід ОСОБИСТО подати до Консульського відділу Посольства України в Канаді такі документи:

1. Анкету.

2. Наявний закордонний паспорт, який підлягає обміну. Якщо Ви користуєтеся двома закордонними паспортами то обидва слід мати при собі.

3. Дозвіл на проживання в Канаді (один з документів, що перелічені далі: дозвіл на роботу, дозвіл на навчання, продовження дозволу на перебування (visitor extension), pr-картка, посвідчення водія, медична OHIP картка тощо).

4.Сплачений консульський збір у розмірі 173 кан дол. (Сплата консульського збору проводиться за допомогою Money Order чи Bank Draft з отримувачем Embassy of Ukraine).


Якщо ви хочете оформити паспорт з огляду на втрату попереднього паспорта до зазначених вище документів слід додати:

1. Довідку видану поліцією (провінції, в якій Ви проживаєте в Канаді), що підтверджує факт Вашого звернення з приводу втрати паспорта.

2. Інший документ, який підтверджує Вашу особу та належність до громадянства України («внутрішній» паспорт). У разі відсутності цього документа, Консульський відділ Посольства України в Канаді змушений буде вчиняти дії з підтвердження особи та належності до громадянства заявника, що збільшить тривалість оформлення паспорта.


У разі оформлення паспорта у зв’язку зі зміною інформації, внесеної до попереднього паспорта (зміна імені, прізвища) додатково додаються:

1. Документи, що підтверджують обставини, у зв’язку з якими паспорт підлягає обміну (свідоцтво про шлюб, свідоцтво про переміну імені, свідоцтво про розірвання шлюбу тощо). Такі документи, якщо вони видані компетентними органами іноземних держав, подаються легалізованими (або підлягають легалізації) разом із нотаріально засвідченим перекладом українською мовою.

При цьому просимо врахувати, що якщо заявник не оформлював дозвіл на постійне проживання за кордоном (відсутня відмітка «Постійне проживання» в графі «особливі відмітки» діючого закордонного паспорта) зміни до паспорта можуть бути внесені лише за умови попереднього обміну «внутрішнього» паспорта.


Для того, щоб подати документи на оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон (біометричного) у зв’язку із досягненням 16-річного віку слід особисто подати до Консульського відділу Посольства України в Канаді такі документи:

1. Анкету.

2. Наявний закордонний паспорт або проїзний документ дитини, який підлягає обміну. Якщо раніше особа не була документована зазначеними документами слід надати паспорт громадянина України (т.зв. внутрішній паспорт).

3. Дозвіл на проживання в Канаді (один з документів, що перелічені далі: дозвіл на роботу, дозвіл на навчання, продовження дозволу на перебування (visitor extension), pr-картка, посвідчення водія, медична OHIP картка тощо.).

4. Сплачений консульський збір у розмірі 173 кан дол. (Сплата консульського збору проводиться за допомогою Money Order чи Bank Draft з отримувачем Embassy of Ukraine).


Для того, щоб подати документи на оформлення біометричного паспорта громадянина України для виїзду за кордон особі, яка не досягла 16-річного віку, один з батьків або обоє батьків чи той з батьків з ким проживає дитина (в разі неперебування біологічних батьків у шлюбі) особисто подає до Консульського відділу Посольства України в Канаді такі документи:

1. Анкету.

2. Свідоцтво про народження дитини (у разі, якщо свідоцтво видане компетентними органами іноземної держави має бути перекладене українською мовою та, в установленому порядку легалізоване)

3. Наявний закордонний паспорт або проїзний документ дитини, який підлягає обміну.

4. Довідка про реєстрацію громадянином України (у разі народження за кордоном).

5. Дозвіл на проживання в Канаді (один з документів, що перелічені далі: дозвіл на роботу, дозвіл на навчання, продовження дозволу на перебування (visitor extension), pr-картка, посвідчення водія, медична OHIP картка тощо.).

У разі подачі документів для оформлення паспорта дитині одним з батьків, необхідно надати до консульської установи нотаріально посвідчену (якщо документ посвідчений нотаріусом Україні) і легалізовану (якщо документ посвідчений канадським нотаріусом) згоду другого з батьків на оформлення паспорта (зразок заяви-згоди другого з батьків на оформлення паспорта). Якщо другий із батьків, що зазначений у Свідоцтві про народження, не є громадянином України, така згода не вимагається.

1. Сплачений консульський збір у розмірі 53 кан дол. (Сплата консульського збору проводиться за допомогою Money Order чи Bank Draft з отримувачем Embassy of Ukraine).

2. Оригінал закордонного паспорта того з батьків, хто подає документи або обох батьків в разі спільної подачі документів.

Просимо також врахувати, що присутність в консульстві при подачі документів на паспорт дитини віком від 12 років ОБОВЯЗКОВА.

В разі подачі документів на оформлення паспорта особі, що не досягла 12 років та відсутня в установі, слід також мати роздруковане кольорове фото (10 см х 15 см для скановування в програму, на білому фоні без будь-яких вкраплень та помарок).


З 28 лютого 2022 року Урядом України запроваджено спеціальний порядок продовження строку дії закордонних паспортів.

Паспорт продовжується шляхом проставлення на 2-5 сторінці закордонного паспорта запису “Строк дії паспорта продовжено до __.__.2_”, який скріплюється гербовою печаткою Консульського підрозділу. Максимальний строк продовження дії паспорта - 5 років, а для дітей до 12 років - не більше строку дії паспорта (зазвичай 4 роки).

 УВАГА! Продовження строку дії паспорта може бути оформлено не раніше ніж за 3 місяці до закінчення строку дії паспорта та лише у випадку, якщо строк дії паспортного документа закінчився не більш як 5 років назад.

Продовження строку дії паспорта здійснюється БЕЗКОШТОВНО в день звернення до Консульського відділу ПУ в Канаді.

Звернення із заявою про продовження закордонного паспорта не виключає можливості подачі документів для оформлення біометричного закордонного паспорта.

Документи, що подаються для продовження строку дії закордонного паспорта

Для продовження строку дії паспорта для осіб, віком від 16 років необхідно подати такі документи:

1. Оригінал паспорта, термін дії якого закінчився або закінчується не раніше ніж за 3 місяці на день звернення.

2. Заява.

3. У разі, якщо документи надсилаються поштою, додайте зворотній підписаний конверт (Canada Post prepaid regional envelope).

Для продовження строку дії паспорта для осіб, віком до 16 років необхідно подати такі документи:

1. Оригінал паспорта дитини, термін дії якого закінчився або закінчується не раніше ніж за 3 місяці на день звернення.

2. Копія свідоцтва про народження.

3. Заява.

4. У разі, якщо документи надсилаються поштою, додайте зворотній підписаний конверт (Canada Post prepaid regional envelope).

З 28 лютого 2022 року Урядом України запроваджено спеціальний порядок, яким передбачено вписання до закордонного паспорта батька/матері чи іншого законного представника інформації про дитину.

У разі, якщо в дитини, що не досягла 16 років, відсутній паспортний документ, інформація про дитину (а саме, фотографія, ім’я та прізвище, дата народження та унікальний номер (за наявності) може бути внесена до закордонного паспорта батька/матері або законного представника.

Внесення інформації про дитину до паспорта матері/батька або іншого законного представника здійснюється БЕЗКОШТОВНО в день звернення до Консульського відділу ПУ в Канаді.

Звернення із заявою про внесення відомостей про дитину в паспорт матері/батька не виключає можливості подачі документів для оформлення біометричного закордонного паспорта.

 

Документи, що подаються для внесення інформації про дитину до паспорта батька/матері

1. Заява.

2. Закордонний паспорт заявника.

3. Свідоцтво про народження або витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження

 УВАГА! Якщо свідоцтво про народження, видане іноземним органом, подається легалізованим (або підлягає легалізації) разом із нотаріально засвідченим перекладом українською мовою.

4. Дві фотокартки розміром 3,5 см х 4,5 см (також підходить стандартний американський формат 2 х 2 інчі).

5. Документ, що посвідчує повноваження особи як законного представника (якщо документи подають не батьки).

Посвідчення особи на повернення в Україну (далі - посвідчення) є документом, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України (крім випадків, передбачених законами), дає право на в’їзд в Україну, оформляється і видається закордонними дипломатичними установами України.

Посвідчення оформлюється та видається у разі:

1. втрати або викрадення під час перебування за межами України документа, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України та/або дає право на виїзд з України і в’їзд в Україну;

2. коли строк дії документа, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України та дає право на виїзд з України і в’їзд в Україну, закінчився;

3. коли встановлено, що документ, який посвідчує особу, підтверджує громадянство України та дає право на виїзд з України і в’їзд в Україну, є недійсним з інших причин;

4. коли громадянин України не оформлював документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України та/або дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Посвідчення може бути також видано особам без громадянства, які мають право на постійне проживання в Україні, іноземцям та особам без громадянства, яких в Україні визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, в разі втрати або викрадення під час перебування за кордоном виданих в Україні документів, що посвідчують особу та дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну, якщо строк дії таких документів закінчився або встановлено, що вони є недійсними з інших причин.

Оформлення та видача посвідчення здійснюються протягом одного робочого дня, але не більш як п’яти робочих днів з дня подання всіх документів і отримання консульською посадовою особою дипломатичної установи відомостей, передбачених чинним законодавством, та сплати консульського збору.

У разі необхідності надсилання письмового запиту строк оформлення посвідчення може бути продовжено до часу отримання відповіді на такий запит, але не більш як 30 днів.

Термін дії посвідчення

Строк дії посвідчення визначається консульською посадовою особою дипломатичної установи, відповідальною за його видачу, виходячи з реальної можливості повернення в Україну пред’явника посвідчення, але не може перевищувати 30 днів, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

У разі хвороби, нещасного випадку та з інших причин, передбачених законодавством, строк дії посвідчення може бути продовжено консульською посадовою особою дипломатичної установи на шляху прямування особи до України на строк, необхідний для повернення особи на територію України, але не більш як на 30 днів, за особистим клопотанням заявника або його законного представника, або органу, за поданням якого посвідчення оформлене.

Документи, що подаються до закордонної дипломатичної установи для оформлення посвідчення

Оформлення та видача посвідчення здійснюються:

1) особі, яка досягла шістнадцятирічного віку, - на підставі заяви-анкети, поданої нею особисто;

2) особі, яка не досягла шістнадцятирічного віку, особі, яка визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною, - на підставі заяви-анкети одного з батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників (далі - законний представник).

Особам, щодо яких прийнято рішення про реадмісію, якщо це передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, або щодо яких прийнято рішення про примусову депортацію з відповідної держави, посвідчення може бути оформлено на підставі звернення компетентного органу цієї держави.

Для оформлення посвідчення заявник або його законний представник подає до дипломатичної установи такі документи:

1. заяву-анкету;

2. документ (протокол, довідку тощо), виданий компетентним органом іноземної держави, що підтверджує факт звернення особи щодо:

втрати або викрадення документа, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України та дає право на виїзд з України і в’їзд в Україну;

втрати або викрадення документа особи без громадянства, яка має право на постійне проживання в Україні, іноземця та особи без громадянства, яких в Україні визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, що посвідчує особу та дає право на виїзд з України і в’їзд в Україну;

3. документ, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України та/або дає право на виїзд з України і в’їзд в Україну (у разі наявності, у разі відсутності - надаються збережені копії відповідних документів);

4. документ, що посвідчує особу та підтверджує статус особи без громадянства, яка має право на постійне проживання в Україні (у разі наявності), або документ іноземця чи особи без громадянства, яких в Україні визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, що посвідчує особу та/або дає право на виїзд з України і в’їзд в Україну;

5. довідка про реєстрацію особи громадянином України (у разі народження за кордоном дитини, батьки або один із батьків якої є громадянином України і постійно проживає на території України, та у разі, коли такій дитині не оформлювалися документи, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України та/або дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну);

6. свідоцтво про народження дитини або документ, що підтверджує факт народження, виданий компетентним органом іноземної держави (у разі наявності), якщо оформлюється посвідчення дитині або дані про дитину вносяться до посвідчення законного представника;

Видані компетентними органами іноземної держави документи засвідчуються в установленому законодавством порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України (наприклад, Конвенцією, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів). Такі документи подаються з перекладом українською мовою, засвідченим нотаріально.

7. документ, що посвідчує особу законного представника, та документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника (у разі подання документів законним представником);

8. одну кольорову фотокартку розміром 3,5 х 4,5 сантиметри для внесення відцифрованого образу обличчя особи шляхом сканування (у разі оформлення посвідчення особі, яка не досягла дванадцятирічного віку, особі, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку із тривалим розладом здоров’я, або у разі наявності обґрунтованих обставин, які доводять неспроможність заявника прибути до найближчої дипломатичної установи). Фотокартка повинна відповідати вимогам Міністерства внутрішніх справ Українита Міжнародної організації цивільної авіації (IКAO) Doc 9303;

9. документ, що підтверджує сплату консульського збору у розмірі 40 кан дол. (Сплата консульського збору проводиться за допомогою Money Order чи Bank Draft з отримувачем Embassy of Ukraine).

Для оформлення посвідчення на ім’я особи, щодо якої прийнято рішення про реадмісію чи примусову депортацію, компетентний орган іноземної держави подає до дипломатичної установи такі документи:

1. офіційне звернення про оформлення та видачу посвідчення;

2. заяву-анкету із зазначенням відомостей про особу, на ім’я якої оформляється посвідчення;

3. документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України та/або дає право на виїзд з України і в’їзд в Україну, або документ, що посвідчує особу та підтверджує статус особи без громадянства, яка має право на постійне проживання в Україні (у разі наявності), або документ іноземця чи особи без громадянства, яких в Україні визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, що посвідчує особу та/або дає право на виїзд з України і в’їзд в Україну;

4. рішення про реадмісію у разі наявності міжнародного договору України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, або рішення про примусову депортацію в Україну


Інформуємо, що на період дії в Україні воєнного стану доставка виготовлених паспортів громадянина України для виїзду за кордон (ПГУВК) здійснюватиметься виключно за допомогою оператора поштового зв’язку з міжнародних експрес-відправлень «VFS.Global».

Для того, щоб скористатися зазначеним сервісом, необхідно:

Перевірити на сайті http://passport.mfa.gov.ua/ стан оформлення закордонного паспорта.

Для перевірки - вводимо номер з шести цифр (це номер ідентифікатора сесії, який Вам видає консульська посадова особа під час подачі документів на оформлення паспорта). У разі, якщо Вам не було надано шестизначний номер, зверніться до Консульського відділу Посольства України в Канаді за електронною адресою [email protected].

Позначка «Документ виготовлено» на сайті passport.mfa.gov.ua означає, що Ви можете розпочати процедуру доставки паспорта.

Для замовлення паспорта необхідно пройти кілька простих кроків описаних нижче:

 • здійснити реєстрацію за посиланням https://services.vfsglobal.com/ppj/uk/ukr/login
 • заповнити заяву та провести оплату за замовлення ПГУВК: https://services.vfsglobal.com/upa/uk/ukr/apply-passport
 • заповнену заяву та проплачену квитанцію необхідно надіслати у сканованому вигляді на електронну адресу Консульського відділу Посольства України в Канаді [email protected] з приміткою « ДОСТАВКА ПАСПОРТА ». Для Вашої зручності просимо у листі вказувати контактний номер телефона.
 • дочекатися дзвінка (за наданим Вами номером телефона) від співробітників Консульського відділу Посольства України в Канаді, які повідомлять про доставку Вашого паспорта до та погодять з Вами дату і час отримання Вами паспорта.Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux